Available courses

Course image Enhancing Digital and English Competence for Older Adults
Enhancing Digital and English Competence for Older Adults

The project encourages the active participation of older adults in the digital world and supports their social inclusion by teaching them English with content-based instruction methodology (based on practical examples of international situations while using digital technologies, like sending a document, finding ways, ordering a meal, online shopping, booking a flight/train ticket, etc.). The knowledge they gain is believed to help them in daily life experiences.

Course image Libro de texto versión en español
Mejorar la competencia digital y en inglés de los adultos mayores

El proyecto COLL-OYA pretende capacitar a los adultos mayores integrando a las competencias digitales con el dominio del inglés. Este programa de formación, alineado con el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp), pretende promover la participación activa y la inclusión social. Participe en un viaje de aprendizaje transformador en el que los enfoques prácticos mejoran las competencias digitales y la adquisición del idioma . La formación le permitirá explorar nuevas oportunidades y mejorar sus experiencias cotidianas en la era digital.

Course image Podręcznik w wersji polskiej
Zwiększanie kompetencji cyfrowych i znajomości języka angielskiego wśród osób starszych

Projekt COLL- OYA ma na celu wzmocnienie pozycji osób starszych poprzez płynną integrację umiejętności cyfrowych z biegłą znajomością języka angielskiego. Ten program szkoleniowy, który jest dostosowany do DigComp, ma na celu promowanie aktywnego uczestnictwa i integracji społecznej. Weź udział w transformacyjnej podróży edukacyjnej, w której praktyczne podejścia poprawiają umiejętności cyfrowe i przyswajanie języka. Szkolenie umożliwia odkrywanie nowych możliwości i ulepszanie codziennych doświadczeń w erze cyfrowej.

Course image Yaşlı Yetişkinlerin Dijital ve İngilizce Yetkinliğini Geliştirme
Yaşlı Yetişkinler için Dijital ve İngilizce Yeterliliğin Geliştirilmesi

COLL-OYA projesi, dijital becerileri İngilizce yeterliliği ile bütünleştirerek yaşlı yetişkinleri güçlendirmeyi amaçlamaktadır. DigComp ile uyumlu olan bu eğitim programı, aktif katılımı ve sosyal içermeyi artırmayı amaçlamaktadır. Pratik yaklaşımların dijital becerileri ve dil edinimini geliştirdiği dönüştürücü bir öğrenme yolculuğuna katılın. Eğitim, yeni fırsatları keşfetmenizi ve dijital çağda günlük yaşam deneyimlerinizi geliştirmenizi sağlar.